Dn 07.06.2011 Lublin

TOWARYSTWO PRZYJACIÓŁ GRODNA i WILNA ODDZIAŁ w LUBLINIE

 

do Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego

 Pan Bronisław Komorowski Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Od dłuższego już czasu napływają do Polski niepokojące informacje o losie Polaków zamieszkujących od wieków dawne ziemie Rzeczpospolitej dziś będących obywatelami Republiki Litewskiej. Jak widać działania represyjne podjęte po III rozbiorze wobec Polaków przez Rosję carską kontynuowane przez Litwę na terenach Kowieńszczyzny w latach 1918-39, a następnie przez Związek Sowiecki na obszarach b. województwa wileńskiego nie straciły na aktualności. Wbrew różnym oficjalnym enuncjacjom i prawu europejskiemu w odniesieniu do mniejszości polskiej władze Republiki Litewskiej nie stosują się ani do własnych obietnic ani podpisanych umów między narodowych.

Kwestie te odnoszą się tak do sprawy zwrotu ziemi dawnym właścicielom – Polakom, zrealizowanej połowicznie tylko na obszarach odległych od stolicy Wilna i jego przedmieść, tam gdzie Polacy nie stanowią liczebnej większości. Inny problem to wbrew prawu europejskiemu nakładanie kar finansowych w miejscowościach zamieszkanych przez Polaków za umieszczanie tablic informacyjnych po polsku i litewsku pod szyldem ochrony języka państwowego. Inne kroki które możemy nazwać walką z polskością to stworzenie takich okręgów wyborczych w których zawszę przewagę liczebną posiadała by ludność litewska (wyjątkiem obszar wileńsko – solecznicki). Drastyczny charakter ma nowa ustawa oświatowa która m.in. w każdym przypadku małej liczby uczniów w danej miejscowości przewiduję likwidację każdorazowo szkoły z językiem nie litewskim czyli polskim.

Wobec powyższego domagamy się od najwyższych władz wykonawczych Rzeczypospolitej zdecydowanej reakcji na taką politykę wobec naszych Braci zamieszkujących te ziemie od setek lat, którzy pragną pozostać przestrzegającymi prawo obywatelami Republiki Litewskiej, ale zachowującymi swój język, kulturę i poczucie wspólnoty duchowej jaką tworzyła i tworzy Rzeczpospolita Polska

Otrzymują:

Prezes Kancelarii Rady Ministrów Donald Tusk

Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski

Za Zarząd Oddziału

Prezes Tomasz Rodziewicz

dr Leszek Czarnecki

 

Odpowiedź na list: