O Polskich Barwach Narodowych

Leszek Rodziewicz, Wilno dn. 16 11 2014