Katarzyna Barbara Rodziewicz – Strażnik Dziedzictwa Rzeczypospolitej

w kategorii NAGRODA KRAJOWA DLA OSÓB FIZYCZNYCH za:
rewaloryzację zespołu dworsko – pałacowego w Sielcu i powołanie do życia Dworu Marzeń i Izby Admiralskiej Józefa Unruga, propagowanie wiedzy i pielęgnowanie pamięci o tym wielkim Polaku.
Przewodniczaca Kapituły Konkursu Maria Pończak-Pozdziej