Białystok cm. Parafialny

 

Cmentarz Parafialny Rzymskokatolicki
Nazwa Cmentarz Farny 
15-168 Białystok, woj. Podlaskie 
ul. Raginisa 8
Telefon 085 675 39 42

 

Spoczywają:

Józef Rodziewicz     więcej... 1892 - 1966.05.20
Maria Rodziewicz (rod. Szczygieł)     więcej... 1904 - 1988.04.23
Eugeniusz Rodziewicz     więcej... ? - 1981.08.27
Edward Rodziewicz     więcej... 1906 - 1922.09.17
Czesław Rodziewicz     więcej... 1910 - 1983.04.03
Kornelia Rodziewicz     więcej... 1878 - 1958.03.26
Eleonora Rodziewicz     więcej... 1915 - 1983.08.06