List Polskiego Tatara z 1808 r.

Oryginał znajduje się w Muzeum w Białymstoku, Nadesłał Stanisław Radziewicz.

 


 

Żurawiejki – krótkie, żartobliwe przyśpiewki wojskowe, charakterystyczne dla polskiej ( i rosyjskiej) kawalerii okresu II RP.

 


 
Źródło: www.lucznictwokonne.pl/zurawiejki
 

Upoważnienie. Świadectwo.