List Polskiego Tatara z 1808 r.

Oryginał znajduje się w Muzeum w Białymstoku, Nadesłał Stanisław Radziewicz.