GALINY 2
(Gmina Bartoszyce)

Galiny 2

Cmentarz miejscowy

Spoczywają:

Igancy Rodziewicz (1925 – 1994)     więcej…
Stanisław Rodziewicz (1901 14.11.1998)     więcej…
Maria Rodziewicz (1905 -23.08.1973)     więcej…
Danuta Rodziewicz (14.05.1962 – 26.11.1963)     więcej…