BYDGOSZCZ
cm. Wiślana

BYDGOSZCZ

Cmentarz Komunalny przy ul. Wiślanej 20,
to największa nekropolia w Bydgoszczy.
Obejmuje obszar ponad 30 hektarów.
Pierwszy pochówek miał miejsce 9 października 1986 r.
Cmentarz znajduje się na osiedlu Brdyujście, we wschodniej części Bydgoszczy, między ulicami: Wiślaną i Fordońską, oraz torami kolejowymi magistrali węglowej. Od południa granicą cmentarza jest piaszczyste zbocze terasy pradolinnej. W tym kierunku możliwe jest powiększenie jego obszaru.
Cmentarz zbudowano w latach 1985-1986 na terenie podmiejskiego lasu sosnowego. Pierwszy pochówek miał miejsce 9 października 1986 r. W 1995 r. oddano do użytku dom przedpogrzebowy, mieszczący dwie kaplice, chłodnie do przechowywania zwłok, kwiaciarnię, poczekalnię oraz pomieszczenia socjalne.
Utrzymaniem zieleni na cmentarzu zajmuje się Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Bydgoszczy.
Cmentarz posiada wymiary: 500 x 500 m i powierzchnię 23,6 ha. Wejście na jego obszar jest możliwe od wschodu (ul. Wiślanej) i północy (ul. Fordońska). We wschodniej części znajduje się dom przedpogrzebowy, na którego terenie znajdują się: dwie sale ceremonialne (przygotowane do przeprowadzenia ceremonii pogrzebowej każdego wyznania), chłodnia, kwiaciarnia i kawiarnia, w której organizowane są stypy.
Poza pochówkami tradycyjnymi istnieje tu również miejsce pochówku urnowego w kolumbarium.
Cmentarz jest wkomponowany w teren leśny i w związku z tym 15 kwater grobowych sąsiaduje ze specjalnie pozostawionymi zagajnikami leśnymi oraz zadrzewieniami.

Spoczywają:

Stanisław Mogiła-Lisowski (1894 – 1953) więcej…
Aleksandra Mogiła-Lisowska (1900 – 1977) więcej…