ELBLĄG
cm. Dębica

Elbląg cmentarz komunalny Dębica

Elbląg
Cmentarz Komunalny Dębica
ul. Łęczycka 49
Administrator w Starej Kaplicy
tel. 55-231 79 46

Spoczywają:

Józef Rodziewicz      więcej…
Maria Rodziewicz      więcej…
Emilia Rodziewicz      więcej…
Julian Rodziewicz      więcej…
Andrzej Rodziewicz (20.12.1966 – 13.09.2012)      więcej… kw1 rz:6 g:50