GDAŃSK
cm. Salvator

Gdańsk cm. Salvator Nowy

Adres cmentarza: Gdańsk-Chełm, ul. Cmentarna 2
Adres biura obsługi: Gdańsk, ul. Łostowicka 35 (na Cmentarzu Łostowickim)
Telefon do biura: (58) 30-20-207

Zlokalizowany jest przy ul. Cmentarnej, oddzielającej go od znacznie starszego Cmentarza Żydowskiego. Zajmuje powierzchnię 0,70 ha.
Od bramy wejściowej zlokalizowanej przy ul. Cmentarnej prowadzi w głąb cmentarza główna aleja obsadzona lipami. Po jej bokach znajdują się regularne kwatery grzebalne.Istniejące nagrobki pochodzą z okresu powojennego. W pobliżu cmentarza zachował się drewniany budynek grabarza, w kształcie podobnym do budynku na Cmentarzu Garnizonowym.

Spoczywają:

Andrzej Rodziewicz (13.11.1950 – 21.06.1996)     więcej… 6/1/1
Lech Rodziewicz (30.04.1930 – 28.04.1989)     więcej… 6/1/3