GDAŃSK
SREBRZYSKO

Gdańsk Srebrzysko

Cmentarz Komunalny „Centralny-Srebrzysko”
Miejscowość Gdańsk (Województwo Pomorskie, Powiat m. Gdańsk, Gmina M. Gdańsk)
Kod pocztowy 80-282
E-mail do zarządcy info@zdiz.gda.pl
Adres biura i cmentarza: Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Srebrniki 2
Telefon do biura obsługi: (58) 34-14-977

Cmentarz Centralny otwarty został jako cmentarz miejski (Central Friedhof) w 1924 roku. Założony został we Wrzeszczu, na powierzchni kilkunastu hektarów na stokach doliny przyległej do Potoku Strzyża, na wysokości dawnej rezydencji Rottenbergów Srebrny Młyn (Silberhammer). Powierzchnia obiektu wynosi 28,03 ha.
Przy projektowaniu założenia cmentarnego wykorzystano naturalne malownicze ukształtowanie terenu, jakie tworzyła długa dolina, łagodnie wcinająca się w otaczające wyniesienia morenowe. Jej środkiem poprowadzono szeroką, rozdzieloną pasem zieleni, główną aleję cmentarnąNa stokach zboczy doliny uformowane zostały tarasy przeznaczone na miejsca grzebalne. Dojście do wyżej położonych tarasów zapewniały od strony głównej alei poprzeczne alejki z kamiennymi schodami. Dla celów obsługi cmentarza najszersze tarasy skomunikowano z głównym wejściem poprzez stokowo poprowadzone drogi gospodarcze. Granice cmentarza wyznaczały grzbiety otaczających dolinę wyniesień. Zostały one zalesione tworząc strefę ochronną cmentarza. Zieleń cmentarna została skomponowana w sposób zapewniający całoroczny, nastrojowy charakter i harmonizujący z otaczającym terenem. Po obu stronach głównej alei posadzone zostały zwarte skupiny kosodrzewiny, wydłużając widok na cmentarz od strony wejścia. W wielogatunkowym drzewostanie cmentarnym wykorzystano pozostałości samosiewów drzew na skarpach i uzupełniając je nasadzeniami brzóz i świerków serbskich. Kompozycja ta miała na celu zapewnienie w ciągu całego roku efektów dekoracyjnych, poprzez zimozielone sosny i świerki oraz białą korę brzóz. Przy bocznych alejkach i schodach terenowych wprowadzono nasadzenia krzewiastych form jałowców, a na skarpach tarasów posadzono szereg gatunków ozdobnych krzewów, w tym z owocami dla ptaków.

Spoczywają:

Aleksander Rodziewicz (19.04.1899 – 15.05.1967)     więcej…
Kunegunda Rodziewicz (14.12.1903 – 26.09.1995)     więcej…
Włodzimierz Rodziewicz (1906 – 1976)     więcej…
Katarzyna Rodziewicz (20.04.1877 – 04.05.1968)     więcej…
Felicja Rodziewicz z d. Borkowska (25.08.1879-08.06.1970)     więcej…
Władysław Rodziewicz (23.03.1892 – 5.02.1975)      więcej…
Maria Rodziewicz (4.11.1903 – 31.12.1968)      więcej…
Zofia Rodziewicz z d.Kudelska (30.10.1918 – 19.01.1970)      więcej…