GDYNIA
cm w Kosakowie

Gdynia cm w Kosakowie

ul. Rzemieślnicza 26 c

81-198 Kosakowo

Spoczywają:

Adolf Zbigniew Rodziewicz (1929-11-05 – 2005-07-02)     więcej… s:28, rz:5, g:33
Ryszard Adolf Rodziewicz (1961-04-01 – 2011-03-30)     więcej… s:28, rz:5, g:33
Stanisław Rodziewicz (1934-04-12 – 1995-03-11)     więcej… s:2, rz:23, g:36