GLIWICE
cm Centralny

Centralny Cmentarz Komunalny w Gliwicach

Centralny Cmentarz Komunalny w Gliwicach
ul. Kozielska
44-100 Gliwice

Spoczywają:

Wanda Rodziewicz (1916-09-21 – 1995-10-21)     więcej… s:D3, rz:2, g:26
Stanisław Rodziewicz (1923-04-15 – 1978-12-12)     więcej… s:D3, rz:2, g:26