ŁÓDŹ
cm. Wojskowy

Łódź cm. Wojskowy

 

 

Cmentarz Wojskowy

 

Spoczywają:

Wacław Rodzewicz     więcej…
Józef Rodzewicz     więcej…
Irena Rodzewicz     więcej…
Anna Rodzewicz-Gwóźdź     więcej…