ŁÓDŹ
ZARZEW

Łódź Zarzew

Cmentarz Komunalny „Zarzew”
Miejscowość Łódź (Województwo ŁÓDZKIE, Powiat m. Łódź, Gmina M. Łódź)
Kod pocztowy 90-001
Ulica Przybyszewskiego 325
Telefon 042 649 17 62
Link do mapy cmentarza http://www.lzuk.lodz.pl/lzuk/index.php?option=com_peoplebook&Itemid=77

Spoczywają:

Anna Szynkowska (rod. Rodziewicz) (1900 – 1993)     więcej…
Wacław Rodziewicz (1930 – 1985)     więcej…
Zofia Rodziewicz (1938 – 2003)     więcej…