LUBLIN
na Majdanku

Lublin na Majdanku

20-001 Lublin
ul. Droga Męczenników Majdanka 71
tel. 081 744 04 16

Spoczywają:

Barbara Radziewicz (1954 – 15.03.1998)     więcej…
Józef Rodziewicz (1920 – 09.02.1996)     więcej…
Jerzy Rodziewicz (1928 – 12.07.1996)     więcej…