ORNETA
ul. Warmińska

Orneta ul. Warmińska

 

 

Cmentarz miejscowy

 

Spoczywają:

Karol Radzewicz (1954.06.26 – 2006.08.05)     więcej…  
Helena Radzewicz (rod. Kłowas) (1924.12.02 – 2002.02.06)     więcej…  
Jan Radzewicz (1919.10.15 – 2004.07.28)     więcej…  
Janina Radzewicz (1950.01.17 – 1950.04.05)     więcej…  
Helena Rodziewicz (14.09.1910 – 20.01.2004)     więcej…  
Władysław Rodziewicz (20.09.1911 29.01.1995)     więcej…