POZNAŃ
cm Junikowo

Poznań cm Junikowo

Cmentarz Komunalny nr 2 Junikowo
Miejscowość Poznań (Województwo Wielkopolskie, Powiat m. Poznań, Gmina M. Poznań)
Kod pocztowy 60-001
Ulica Grunwaldzka 305
Zarządca Universum Spółdzielnia Pracy Poznań, Kierownik Administracji Adam Grabarski
Telefon do zarządcy 061 867 65 71, fax: 061 867 60 01
E-mail do zarządcy info@universum-poznan.com.pl
Kategoria Komunalny
Powierzchnia cmentarza 93,7 ha
Liczba pochowanych 79 tyś.
Opis cmentarza Cmentarz położony jest w zachodniej części miasta, główne wejście na cmentarz prowadzi od strony ul. Grunwaldzkiej. Powstał na terenie dawnego poligonu wojskowego, przekazanego miastu przez Urząd Ziemski w 1927 r. Cmentarz otwarto w 1948 r.; w latach siedemdziesiątych powiększono go przez przyłączenie fragmentów lasu. Obecnie zajmuje powierzchnię 93,7 ha. Przy dwóch alejach zasłużonych pochowano tu wielu wybitnych działaczy politycznych i społecznych, uczonych i artystów. Znajdują się tu m.in. groby działaczy politycznych: Franciszka Frąckowiaka i Franciszka Szczerbala; pisarzy: Feliksa Fornalczyka, Jerzego Mańkowskiego, Jerzego Pertka; artystów: Antoniny Kaweckiej i Albina Fechnera; sportowców; Edmunda Szyca i Pawła Szydło; profesorów; Wiktora Degi i Alfonsa Klafkowskiego. W dwóch wydzielonych kwaterach znaleźli miejsce ostatniego spoczynku weterani Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. W kwaterze żołnierzy Armii Krajowej znajduje się skromny pomnik poświęcony Henrykowi Kowalówce. Niedaleko kaplicy cmentarnej stoi kamienny ołtarz-pomnik ofiar Katynia. Wymyślną formą uwagę zwracają oryginalne grobowce poznańskich Romów.

Źródło: http://www.poznan.pl

Spoczywają:

Apolonia Rodziewicz (1.01.1900 – 5.02.1991)     więcej…
Fabian Rodziewicz (27.04.1909 – 26.10.1991)     więcej…
Julian Rodziewicz (6.01.1885 – 24.03.1962)     więcej…
Lucjan Rodziewicz (22.06.1928 – 31.08.1999)     więcej…
Tadeusz Rodziewicz (5.07.1950 – 5.03.1951)     więcej…
Witold Rodziewicz (15.05..1909 – 29.07.1997991)     więcej…
Władysława Rodziewicz (23.06.1891 – 15.04.1967)     więcej…
Zenon Rodziewicz (26.12.1912 – 27.03..1987)     więcej…
Helena Rodziewicz (17.02.1920 – 5.11.1992)     więcej…
Klaudia Rodziewicz (25.05.1923 – 9.01.2004)     więcej…
Wiktoria Rodziewicz (11.01.1920 – 16.04.1999)     więcej…
Alicja Rodziewicz-Biełoszabsk (22.10.1934 – 26.03.1996)     więcej…