POZNAŃ
cm Miłostowo

Poznań cm Miłostowo

Cmentarz Komunalny nr 1 Miłostowo
Miejscowość Poznań (Województwo Wielkopolskie, Powiat m. Poznań, Gmina M. Poznań)
Kod pocztowy 60-001
Ulica Kępa 1
Telefon tel. 061 878 02 20
Zarządca Universum Spółdzielnia Pracy Poznań, Kierownik Administracji: Józef Niżnik
Telefon do zarządcy 061 878 02 20, fax: 061 872 40 25
E-mail do zarządcy info@universum-poznan.com.pl
Kategoria Komunalny
Powierzchnia cmentarza 98,69 ha
Liczba pochowanych 81 tyś.
Opis cmentarza Cmentarz położony jest na wschodnim skraju miasta, w widłach linii kolejowych do Warszawy i Torunia. Dwa główne wejścia znajdują się przy ulicach Gnieźnieńskiej i Warszawskiej. założony na terenach leśnych, zajmuje powierzchnię 98 ha. Pierwsze pogrzeby odbyły się tu w 1943 r. Po 1945 r. utworzono kwaterę żołnierzy polskich; w ok. 260 indywidualnych mogiłach pochowano żołnierzy zmarłych głównie w poznańskich szpitalach w wyniku odniesionych w boju ran. W latach 1960-64 urządzono kwaterę żołnierzy radzieckich, w której w zbiorowych mogiłach złożono prochy 4282 żołnierzy, przeniesionych z miejsc dotychczasowego pochówku na terenie ówczesnego powiatu poznańskiego. Nad grobami góruje pomnik w kształcie obelisku. Po zakończeniu działań wojennych w zbiorowych mogiłach złożono tu również poległych żołnierzy Wehrmachtu. W 1994 r. oficjalnie otwarto kwaterę żołnierzy niemieckich. Jej dominującym akcentem jest duży, kamienny krzyż, poniżej – na 8 brązowych tablicach – wyryto nazwiska 1544 żołnierzy poległych i zmarłych w 1945 r. w Poznaniu i okolicy miasta. W północnej części cmentarza znajduje się pomnik mieszkańców Poznania poległych i pomordowanych w latach II wojny światowej.

Po II wojnie światowej na cmentarzu złożono szczątki ekshumowane z likwidowanych cmentarzy położonych w centrum miasta. Z cmentarza świętomarcińskiego przy ul. Towarowej przeniesiono tu m.in. prochy 59 mieszkańców miasta zabitych w czasie nalotów niemieckiego lotnictwa we wrześniu 1939 r. W 1969 r. na ich grobie ustawiono pomnik. W 1958 r. utworzono kwaterę żydowską, w której w 5 zbiorowych mogiłach złożono prochy 1008 Żydów zmarłych i zabitych w czasie okupacji hitlerowskiej. W 1993 r. nadano jej charakter kirkutu, ustawiając wokół grobów oryginalne macewy, pochodzące ze zlikwidowanego cmentarza żydowskiego przy ul. Głogowskiej. W 1997 r. w nowej kwaterze lotników stanął okazały pomnik Lotników. W znajdującym się na terenie cmentarza dawnym forcie pruskim uruchomiono w 1993 r. pierwszy w Polsce zakład kremacji zwłok, obok urządzono pole urnowe.

Źródło: http://www.poznan.pl

Spoczywają:

Tatiana Rodziewicz (26.04.1921 – 7.07.2010)     więcej…
Ludwik Rodziewicz (1.01.1900 – 19.05.1944)     więcej…
Józef Rodziewicz (31.03.1917 – 18.12.1989)     więcej…
Adolf Rodziewicz (1.01.1929 –  25.03.1946)     więcej…