MARYSIN
WAWERSKI

Marysin Wawerski

Cmentarz międzyparafialny w Marysinie Wawerskim przy ul. Korkowej (DWP)
04-545 Warszawa, ul. Kościuszkowców 85
tel. zarządu w Marysinie 022 812-17-23, na Bródnie 022 679-03-94,
tel. 022 815-46-16, prob. 022 812-19-96

Spoczywają:

Herman Rodziewicz (1915 – 1997)     więcej… kw. 13A, rz. 1, g. 24
Irena Rodziewicz     więcej… kw. 13A, rz. 1, g. 24