WROCŁAW cm.
Św. Ducha

Wrocław cm.Św.Ducha – ul.Bardzka

Cmentarz Świętego Ducha jest pod zarządem parafii p.w. Ducha Świętego we Wrocławiu. Otwarty w roku 1918, jako Cmentarz Świętego Henryka. Cmentarz znajduje się przy ulicy Bardzkiej. Do roku 1945 powierzchnia grzebalna nie była wykorzystana .W latach 60-tych. pochówki na tym cmentarzu były ograniczone. W latach siedemdziesiątych zaczęto zagospodarowywać najstarszą część cmentarza nieużywaną od roku 1945
W roku 1978 cmentarz, decyzją kurii arcybiskupiej, został przekazany parafii Świętego Ducha. W końcu lat 90-tych cmentarz został powiększony i uporządkowany.Na terenie Cmentarza została także wzniesiona kaplica pogrzebowa p.w. Zmartwychwstania Pańskiego projektu Taduesza Zipsera

Spoczywają:

Aniela Rodziewicz (rod. Matuszyk) (1900 – 1944)     więcej… pole G
Kazimierz Rodziewicz (1901 – 1940)     więcej… pole G
Zofia Rodziewicz (1933.01.19 – 2004.08.10)     więcej… pole G
Mieczysław Rodziewicz (1930.03.30 – 2007.02.13)     więcej… pole G