Hruszowa
Las

Hruszowa

Spoczywają:

Amelia Rodziewicz     więcej…
Henryk Rodziewicz (1835? – 1881)     więcej…