Hruszowa
Las

Hruszowa

 

Spoczywają:

Amelia Rodziewicz     więcej…  
Henryk Rodziewicz (1835? – 1881)     więcej…