CZĘSTOCHOWA

Częstochowa

Cmentarz św. Rocha w Częstochowie

ul. św. Rocha 79

42–218 Częstochowa

Spoczywają:

Rozalia Rodziewicz (20.10.1899 – 19.06.1991)     więcej… s:48, rz:A, g:48
Dominik Radziewicz (1916-07-15 – 1982-03-09)     więcej… s:37, rz:3, g:2
Wacława Radziewicz (1915-08-23 – 2006-05-03)     więcej… s:37, rz:3, g:2