JANOW
LUBELSKI

Janów Lubelski

Cmentarz miejscowy

Spoczywają:

1 2