LUBSKO

Lubsko

Cmentarz Komunalny w Lubsku
68-300 Lubsko

Spoczywają:

Maria Poterek (rod. Rodziewicz)     więcej… 1908 – 1999
Józef Rodziewicz     więcej… 1931 – 2003
Waldemar Michał Rodziewicz (1953-09-24 – 2000-01-26)     więcej… s:8, rz:1, g:10