SKOLIMÓW

Skolimów

Cmentarz miejscowy

Spoczywają:

Jadwiga Rodziewicz (rod. Okońska)     więcej… 1911.08.20 -1986.10.20