ŚMIESZKOWO

Śmieszkowo

Cmentarz miejscowy

Spoczywają:

Józefa Rodziewicz     więcej… 1874 – 1954
Jan Rodziewicz     więcej… 1891 – 1954
Jadwiga Rodziewicz     więcej… 1896 – 1998
Jan Rodziewicz     więcej… 1926 – 1997
Wanda Zierałka (rod. Rodziewicz)     więcej… 1921 – 1994
Jan Rodziewicz     więcej… 1971 – 1983