OLSZEWO
WĘGORZEWSKIE

Olszewo Węgorzewskie

Cmentarz kościelny

Spoczywają:

Helena Radzewicz (rod. Gryguć) (14.02.1914 – 12.10.2001)     więcej…