Genealogia

     W rozdziale tym zamieszczono podstawowe wiadomości z szeroko rozumianej Genealogii, korzystając z książki (za zgodą autora) Alfreda Znamierowskiego – INSYGNIA, SYMBOLE i HERBY POLSKIE wydanej przez Świat Książki.

Stroje i pasy

Pochodzenie nazwiska Rodziewicz

Najstarsza wzmianka o nazwisku Rodziewicz

     W Kronice wielkopolskiej opisano, że w 1261/62 Mendog prowadząc 30 tysięcy wojowników — Litwinów, Prusów i innych, pogańskich ludów (zapewne Jaćwingów) — zniszczył Płock i całą ziemię płocką następnie zaś uderzył na skolonizowane już przez Krzyżaków ziemie pruskie. Wkrótce po tym nastąpił nagły najazd Litwinów na Mazowsze. W roku 1262, w przeddzień św. Jana w samą Kupałę (a więc 23 czerwca) zdobyli oni gród Jazdów (dziś Ujazdów, w Warszawie) i zamordowali księcia Siemowita, a wzięli do niewoli jego syna Konrada. Jednocześnie zarządził Mendog odwetowy najazd na posiadłości księcia Wasylka. Jeden z dwóch oddziałów litewskich zniszczył okolice Kamieńca Litewskiego i uprowadziwszy wielu brańców powrócił szczęśliwie na Litwę. Drugi po zniszczeniu okolic Mielnika wracał na Litwę przez Polesie. Książe Wasylko wraz z synem synem Włodzimierzem, bojarami i sługami dopadł Litwinów koło grodu Nobel nad jeziorem tejże nazwy.

Litwa… ustawiła oddziały i siadła w trzech szeregach za tarczami wedle swego zwyczaju. Wasylko zaś, uszykowawszy swoje pułki, poszedł przeciw niej i starły się obie strony. Litwa nie wytrzymawszy rzuciła się do ucieczki. I nie było można uciec, bo otaczało ją jezioro. I tak zaczęli siec ich, a inn i utopili się w jeziorze, l tak wybili ich wszystkich i nie pozostał ani jeden z nich… A własna drużyna wszystka wyszła cało. Zabity został tylko jeden z pułku Wasylkowego — Prejbor syn Stepana Rodiwicza

Herby rodowe

 

Wykaz nazw geograficznych związanych z nazwiskiem Rodziewicz według „Słownika geograficznego Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich” Warszawa 1888

 

     Tajemnica polskich biało-czerwonych barw narodowych, czyli batalia Stowarzyszenia Rodu Rodziewiczów o prawdę historyczną

Ciekawostka

W bibliotece Kongresu USA znajduje się:

Polska Deklaracja o Podziwie i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych

Składa się ze 111 tomów zawierających podpisy Polaków,(m.in. Rodziewiczów), zebranych dla uczczenia 150 rocznicy Deklaracji Niepodległości.W 1926 r. przekazana Prezydentowi C. Coolide przez I.Mościckiego.