Aleksander Rodziewicz (rod. Rodziewicz)

urodzony 8.09.1898

zmarły 25.04.1981

miejsce spoczynku Szczecin, cmentarz Ku Słońcu

Kwatera Al. Zasłużonych