Anna Simonow

urodzona 30.06.1934

zmarła 16.02.1946

miejsce spoczynku Gdańsk, cmentarz Łostowicki

Kwatera 9

Rząd 7

Numer grobu 15