Beata Radzewicz (rod. Radzewicz)

urodzona 31.01.1995

zmarła 2.02.1995

miejsce spoczynku Pozezdrze, cmentarz w kierunku Węgorzewa

kwatera prosto 100 m, w lewo