Bolesław Rodziewicz (rod. Rodziewicz)

urodzony 1912

zmarły 1940

miejsce spoczynku Warszawa cmentarz Katedra WP

kwatera Kaplica Katyńska