802

Henryka Rodzewicz

urodzonA 1894

zmarłA 24.07.1969

miejsce spoczynku Radom, cmentarz Rzymsko – Katolicki przy ulicy Limanowskiego

Kwatera 4b

Rząd 1

Numer grobu