Henryka Rodziewicz

urodzona 15.11.1919

zmarła 25.09.1994

miejsce spoczynku Szczecin, cmentarz Centralny
ul. Ku Słońcu

Kwatera 46A, rząd 8, grób 10