Janina Rodziewicz

urodzona 1940

zmarła 1965

miejsce spoczynku Soleczniki, Litwa

Pole

Numer grobu