Janina Rodziewicz

urodzona 14.12.1914

zmarła 11.05.1965

miejsce spoczynku Zielona Góra

Kwatera 72, rząd 5, grób 7