Łucja Rodziewicz-Szostak

urodzona 16.01.1931

zmarła 19.02.1974

miejsce spoczynku Dzierżoniów, cmentarz parafialny

Sektor K8

Rząd J

Numer grobu 14