Stanisław Radziewicz 

urodzony 1853

zmarły 1905

miejsce spoczynku Dys k/Lublina

Kwatera