Wilhelmina Ludwika Rodziewicz Szczepankowa

urodzona 01.01.1915

zmarła 07.08.1944

miejsce spoczynku nieznane

Tablica pamiątkowa w lewym króżganku kościoła św.Antoniego, w Warszawie, ul.Senatorska