III turniej Bractwa rycerskiego na Zamku w Besiekierach.

     III turniej Bractwa rycerskiego na Zamku w Besiekierach.

 

W dniach 27 i 28 sierpnia 2011 r. na dziedzińcu ruin gotyckiego zamku w Besiekierach odbył się III turniej rycerski zorganizowany przez Konfraternię Burgus Carpinei i Gminny Ośrodek Kultury w Grabowie. W ciągu dwóch dni można było podziwiać: prezentację bractw, turnieje włóczni, łucznicze, pokazy tańca z ogniem itp. Urokliwa okolica besiekierskich ruin jest wymarzonym miejscem weekendowych wypadów za miasto czy też kontemplacji przyrody.

Konfraternia Burgus Carpinei jest grupą rekonstrukcji historycznej zajmującą się odtwarzaniem życia i zwyczajów przełomu XIV i XV wieku. Siedziba grupy mieści się na zamku w Besiekierach. Konfraternia powstała z końcem A.D. 2009. Jakkolwiek nie byłby to twór nowy, osoby wchodzące w jej skład mają za sobą kilkuletnie doświadczenie. Są wśród nas zbrojni rycerze jak również osoby parające się różnego typu rzemiosłem oraz odtwarzające inne stany. Nie ma wśród niej przywódcy (uczestnikiem jest Łukasz Rodziewicz). Jako grupa znajomych, dzielących wspólną pasję wszyscy są równi wobec siebie. Głównym celem jest poszerzanie wiedzy historycznej, jej propagowanie oraz mile spędzony czas na turniejach czy innych zgromadzeniach braci rycerskiej. Konfraternia BC jest grupą rekonstrukcji historycznej zajmującą się odtwarzaniem życia, zwyczajów i kultury materialnej wszystkich stanów społeczeństwa żyjącego na przełomie XIV i XV wieku, a konkretnie w latach 1380 – 1420. Jako grupa znajomych wspólnie tworzy Konfraternię realizując zainteresowania i pasje. W grupie znajdują się zarówno zbrojni specjalizujący się w walce, jak i rzemieślnicy wytwarzający różne przedmioty użytku codziennego.
Obecnie bractwo stara się o przyjęcie w poczet Kapituły Rycerstwa Polskiego. Jako grupa rekonstrukcyjna bierze czynny udział w wielu turniejach i pokazach organizowanych przez ruch rycerski na terenie całego kraju.

Wiecej: www.konfraternia.com