29 stycznia 2011 r. w Warszawie, zawarli związek małżeński: Agata Szmit i Wojciech Rodziewicz