1 grudnia 2011 r. przeźywszy 83 lata zmarł w Szczecinie Stanisław Rodziewicz.
Pochowany został na Cmentarzu

Centralnym w Szczecinie: kw.111A, rząd 11, grób 3.