Katarzyna Węglicka

BIAŁORUSKIE ŚCIEŻKI – Gawędy kresowe. Wyd. „Książka i Wiedza”, Warszawa 2006 r., str. 424, liczne ilustracje i mapy.
Autorka jest rodem z Mławy, sercem kresowianka. Mieszka w Warszawie. Studiowała filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim. Prowadzi lektoraty języków angielskiego i francuskiego. Współpracuje jako przewodnik i tłumacz z biurami podróży organizującymi wycieczki na dawne Kresy Rzeczypospolitej. Od wielu lat przemierza ziemie kresowe, dziś zapomniane i mało znane, w poszukiwaniu pamiątek przeszłości i pięknych krajobrazów, a zwłaszcza ciekawych ludzi kultywujących tradycje polskości. Urodę Kresów utrwala obiektywem aparatu fotograficznego i piórem.
W obu tych książkach widać pasję autorki w tropieniu dziejów kresowych, oraz świetny warsztat naukowy w dokumentowaniu ówczesnej epoki. W planach autorki są kolejne części nowej trylogii o Kresach – poświęconych Ukrainie i Litwie.
Oczekując na ich wydanie, jestem pewien, że będą również wyborne jak te wymienione, czytane jednym tchem.