Katarzyna Węglicka

KRESOWYM SZLAKIEM – Gawędy o miejscach, ludziach i zdarzeniach.
Wyd. „Książka i Wiedza”, Warszawa 2005 r., str. 408, liczne ilustracje i mapy.