Lato Leśnych Ludzi
 
     W Galerii “U Jasia” w Republice Ściborskiej jest otwarta wystawa fotograficzna poświęcona Marii Rodziewiczównie i historii powstania książki “lato Leśnych Ludzi”. Jest to zwieńczenie naszych 3-letnich prac badawczych głównie na Białorusi. W których m.in. odkryliśmy autentyczne miejsce gdzie stała, wybudowana w 1911 roku słynna chata leśnych ludzi. Na wystawie znajduje się około 100 fotografii i 250 eksponatów (w tym bezpośrednio związanych z Marią Rodziewiczówną).
     Otwarciem wystawy oficjalnie otworzyliśmy Rok Rodziewiczówny w Republice Ściborskiej.
     Zapraszamy do zwiedzania wystawy.
     Mamy nadzieję, że za rok uda nam się zbudować replikę chaty leśnych ludzi i na stałe będzie tam zainstalowane Muzeum Marii Rodziewiczówny.
 
Odznaczenie Zasłużony dla kultury polskiej.
 
     Dariusz Morsztyn otrzymał od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego honorową odznakę “ Zasłużony Dla Kultury Polskiej”.
Wręczenie odbyło się podczas otwarcia Filharmonii Olsztyńskiej.