Echa Unii Horodelskiej w Wilnie
...
źródło: Wilnoteka