Katarzyna Barbara Rodziewicz - Strażnik Dziedzictwa Rzeczypospolitej

w kategorii NAGRODA KRAJOWA DLA OSÓB FIZYCZNYCH za:        rewaloryzację zespołu dworsko - pałacowego w Sielcu i powołanie  do życia Dworu Marzeń i Izby Admiralskiej Józefa Unruga,  propagowanie wiedzy i pielęgnowanie pamięci o tym wielkim  Polaku.                                                                   Przewodniczaca Kapituły Konkursu Maria Pończak-Pozdziej