ZJAZD RODOWEGO STOWARZYSZENIA RODZIEWICZW
10372554_10204085562921144_5106596971349
Leszek Rodziewicz
30 maja o 06:58
Ostrda, dnia 30.05.2017r.

Porzdek obrad
Zebrania Zwyczajnego
Czonkw Rodowego Stowarzyszenia Rodziewiczw
dnia 16.06.2017 r. godz. 1800 w Midzywodziu

1. Wybr Przewodniczcego Zebrania i protokolanta.
2. Zatwierdzenie protokou z Zebrania Stowarzyszenia z dnia 30.07.2016r.
3. Sprawozdanie Zarzdu z dziaalnoci za okres od 31.05.2016r. do 15.06.2017r..
4. Sprawozdanie finansowe Zarzdu za okres od 31.05 .- 31.12.2016r.
5. Udzielenie absolutorium Zarzdowi z dziaalnoci za okres od 31.05.2016r. do 15.06.2017r..
6. Przyjcie sprawozdania z dziaalnoci finansowej za okres od 31.05.-31.12.2016r.
7. Zatwierdzenie planw /propozycji/ w sprawach przedstawionych w sprawozdaniu z dziaalnoci.
8. Podjcie uchway w sprawie dofinansowania pobytu na Zjedzie goci i czonkw Stowarzyszenia bdcych w trudnej sytuacji finansowej .
9. Przyjcie nowych czonkw do Stowarzyszenia.
10. Wolne wnioski.
11. Zakoczenie zebrania.
Prezes Zarzdu - Leszek Rodziewicz
V-ce Prezes Zarzdu - Jarosaw Rodziewicz
Sekretarz - Wodzimierz RodziewiczII Zjazd Rododowego Stwarzyszenia Rodziewiczw

W dniach 15 -18 czerwca br. odby si Zjazd naszego Rodu, ktry uczestnicy zapamitaj jako zjazd ?muzyczny?. Przyczyni si do tego profesjonalny muzyk ? Edmund Rodziewicz z Gubina, ktry piewem i gr na harmonii od pierwszego dnia wcign uczestnikw do wsplnej zabawy. Akompaniowa mu na gitarze syn Tomasz a siln grup z Gubina stanowiy jeszcze dwie crki, zi i czworo wnuczt a take znajomi: Pawe i Cezary ze Szczecina. Jeden z wieczorw uwietni 14-leni wnuk Dominik, ktry da mini koncert grajc na klasycznej gitarze. W programie Zjazdu znalazo si sprawozdanie z dziaalnoci finansowej i statutowej stowarzyszenia, ktre przedstawi prezes ? Leszka Rodziewicza (Ostrda). Zebrani zaakceptowali przedstawione sprawozdanie. Leszek Rodziewicz (Midzywodzie) wygosi prelekcj na temat barw narodowych i historii Ora Biaego. Po raz pierwszy, na forum zjazdu, Edward Radziewicz (Stargard) przywdca strajku w porcie szczeciskim i uczestnik obrad Okrgego Stou przedstawi wraenia, kulisy i przebieg tych doniosych dla kraju wydarze. Warto podkreli, e dziaalno Edwarda nigdy nie bya podyktowana robieniem kariery w partiach, czy organach pastwowych, samorzdowych a pozosta skromnym zwizkowcem, spoecznikiem, ciepym i dobrym czowiekiem. W zjedzie uczestniczyy take kuzynki z Rosji (Elena) i Ukrainy (Alina) a pozostali z caej Polski: Leszek(Ostrda), Leszek (Midzywodzie), Jarosaw i Janusz (Zielona Gra), Wodek (Warszawa), Zdzisaw (Giycko), Alicja i Tadeusz (Wgorzewo), Janusz i Beata ( Pabianice), Mirosaw i Grayna (Grodzisk Mazowiecki), Krystyna i Edward(Stargard), Romuald (Miastko), Edmund, Tomasz, Alina, Krystyna, Monika, Danuta, Maja, Dominik, Wojtek i Igor (Gubin i Wrocaw), Henryk (Szczecinek), Radomir, Beata, Magorzata i Urszula (Pozna), Iwona (Koobrzeg) i Zbigniew (Midzychd).

Te wspaniae dni ostatniego weekendu spowodoway, e wszyscy uczestnicy spotkania zadeklarowali uczestnictwo w nastpnym Zjedzie do czego docza si niej podpisany publikujc ciekawsze zdjcia.

Wodek Rodziewicz

NOWA KSIKA HENRYKA RODZIEWICZA!