WrczenieMedal Hereditas Saeculorum Katarzynie Rodziewicz

Uroczysto wrczenia Medali Hereditas Saeculorum laureatom pitej edycji marszakowskiego konkursu ?Dziedzictwo wiekw? odbyo si w sobot (10 wrzenia) w Sanktuarium Matki Boej Krlowej Mioci i Pokoju Pani Kujaw w Markowicach (powiat mogileski). To wyrnienia za szczeglne osignicia w dziedzinie konserwacji i restauracji zabytkw.

Medal za szczeglne osignicia zwizane z opiek nad zabytkami i ochron zabytkw, midzy innymi otrzymaa:

  • Katarzyna Barbara Rodziewicz, waciciel dworu w Sielcu (powiat niski). Kapitua docenia zabezpieczenie zabytkowego dworu przed zniszczeniem idoprowadzenie go do stanu umoliwiajcego uytkowanie na cele mieszkaniowe (grna kondygnacja) i publiczne (parter, a take park oraz dworska nekropolia), wykonane wycznie siami i rodkami Waciciela.

rdo: www.kujawsko-pomorskie.pl